Konserwator UTB

KURS NA KONSERWATORA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

Prowadzimy kurs na konserwatorów takich urządzeń jak:
wózki widłowe
suwnice
podesty ruchome
żurawie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają zajmować się serwisem urządzeń. Po kursie i zdanym egzaminie państwowym uczestnik będzie mógł wykonywać obowiązkowe przeglądy konserwacyjne oraz uczestniczyć w badaniach wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs trwa od 2 do 4 dni w zależności od zakresu uprawnień jakie chce mieć uczestnik.
Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez UDT.
Egzamin jest dwuetapowy: test pisemny i potem część ustna.